La Diputació de Lleida, ha subvencionat amb 3500 euros a l’Agrupació Sardanista d’Organyà, amb càrrec al Pla de subvencions per a activitats a patronats, fundacions i associacions de la Diputació de Lleida de l’any 2019.

Aquesta línia de subvencions té com a objecte col·laborar econòmicament amb el finançament de la despesa corrent de les activitats sardanistes 2019.